W jakich sytuacjach może pomóc Ci komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz organów ścigania, który pracuje w systemie sądowniczym. Są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w sali sądowej, doręczanie wezwań, nakazów i wezwań oraz pomoc w aresztowaniu osób naruszających nakazy sądowe. Zapewniają również bezpieczeństwo sędziom i innym pracownikom sądu.

Komornicy sądowi – kim są i czym się zajmują

Komornik sądowy jest urzędnikiem państwowym pracującym na rzecz lokalnego sądu rejonowego. W ten sposób możemy porównać jego pracę do pracy sędziego lub prokuratora. Choć komornicy i prawnicy mają podobne zawody, to istnieje jedna istotna różnica. Komornicy sądowi, tacy jak jak np. komornikgrodzisk.pl prowadzą kancelarię, a więc własną działalność gospodarczą i działają jak typowi przedsiębiorcy.

Rolą komornika jest egzekwowanie prawa, poszukiwanie i ściąganie należności z majątku dłużnika. Komornik (organ egzekucyjny) odpowiada za wykonanie orzeczenia sądu – czyli wykonuje to orzeczenie, stosując określone środki przymusu w celu zapewnienia jego wykonania.

Inne obowiązki komornika sądowego

Komornik sądowy ponadto wykonuje następujący zakres obowiązków:

  1. Przyjmuje, porządkuje i przechowuje dokumenty zgodnie z wymogami przepisów proceduralnych.
  2. Pobiera należności od dłużników.
  3. Wystawia pokwitowania wpłat dokonanych przez dłużników.
  4. Prowadzi i aktualizuje ewidencję czynności egzekucyjnych podejmowanych przez kancelarię komorniczą, zawierającą adres dłużnika i dane dotyczące posiadanego przez niego mienia, a także inne informacje związane z postępowaniem egzekucyjnym (w szczególności informacje o wydanych orzeczeniach).
  5. Informuje dłużników o obowiązku uiszczenia opłat sądowych i grzywien nałożonych przez sądy w wyniku wszczętych przeciwko nim postępowań karnych lub administracyjnych.
  6. Wypisuje zawiadomienia o nieuiszczeniu opłat sądowych i grzywien nałożonych na przestępców lub popełnione przez nich wykroczenia administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 15 =