Co to jest księgowość uproszczona?

Księgowość należy do jednego z bardziej zróżnicowanych i rozbudowanych działów rachunkowości. Istnieje wiele jej form, a każda odpowiada za coś innego. Do jednej z bardziej powszechnych opcji z tej kategorii należy księgowość uproszczona. Krótko mówiąc, przedstawia ona grupę najbardziej podstawowych i prostych zasad na temat poprawnego przechowywania oraz prowadzenia danych finansowych firmy. Co następnie pozwala danemu przedsiębiorcy na łatwe i przystępne obliczenie zobowiązania podatkowego wobec państwa. Księgowość uproszczona dedykowana jest przede wszystkim firmom małym lub średnim, takim w których w pełni profesjonalna księgowość jest nieopłacalna i niepotrzebna. Dlatego też uproszczony sposób księgowości jest niezwykle korzystną i praktyczną działalnością. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niej korzystać.

Z korzyści płynących z księgowości uproszczonej korzystać mogą pojedyncze osoby, spółki oraz firmy, których przychody w danym roku obrotowym nie wyniosły więcej, niż 1,2 mln. Wszystkie legalne działalności nieprzekraczające tego progu mogą jak najbardziej korzystać z księgowości uproszczonej, natomiast te placówki, które przekroczyły dany limit muszą z niej zrezygnować, gdyż przestaje to być legalne. Dla tych firm pozostaje pełna księgowość, czyli forma działalności opierająca się na prowadzeniu księgowości w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli w najbardziej rozbudowanej wersji. Podział na pełną księgowość oraz księgowość uproszczoną ma swoje podstawy w optymalnym funkcjonowaniu rynku. Bowiem, wiele mniejszych firm mogłoby splajtować lub zmniejszyć swoje zyski poprzez wprowadzenie pełnej księgowości, której skomplikowanie i złożenie kompletnie nie przystaje do prowadzenia jej w małych firmach.

Wybierając księgowość uproszczoną możemy rozliczać się w 3 różnych formach, zatem do wyboru mamy: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonalny oraz kartę podatkową. Do największych zalet księgowości uproszczonej należą, przede wszystkim, możliwość samodzielnego prowadzenia prowadzenia księgowości czy brak bardziej skomplikowanych wymagań formalno-rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

szesnaście + sześć =