Obowiązki i przywileje pracodawcy

Zakładając firmę, każdy musi pamiętać o tym, że w ten sposób nie bierze on odpowiedzialności tylko za siebie, ale także za swoich pracowników. Wiąże się to nie tylko z właściwym rozwojem i funkcjonowaniem firmy, ale w późniejszym czasie także z odpowiedzią przed prawem, gdy niezbędne będzie obcowanie z szeroką dokumentacją, pod którą widnieje przecież podpis właściciela. Każdy pracodawca musi spełniać zatem określone obowiązki. Poza tym jednak, prowadzenie firmy może być dla niego korzystne z racji wielu przywilejów.

Jakie obowiązki i przywileje dotyczą pracodawcy?

Do podstawowych obowiązków każdego pracownika, ujętych w całości, lub po części w zapisach prawa, należą wypłacanie pracownikowi należytego wynagrodzenia za pracę, zaznajamianie pracownika z zakresem jego obowiązków, właściwe organizowanie pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, a także wszelkiej innej dokumentacji. Konieczne są także szkolenia bhp, które powinny być przeprowadzane rzetelnie, na możliwie jak najwyższym poziomie.

Jeżeli chodzi zaś o przywileje pracodawcy, to najczęściej wśród nich wymienia się wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe, zwroty kosztów za konkretne konkretne działania finansowe, a także możliwość starania się o różne dofinansowania, realizowane poprzez zewnętrzne instytucje i programy. Poza tym najczęściej wykorzystywanym przywilejem jest leasing, czyli prawo do korzystania z określonej rzeczy, takiej jak samochód, przez uzgodniony okres, w zamian za ustalone raty leasingowe. Wszystko reguluje odpowiednia umowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cztery × jeden =